ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 14/08/2017 đến 20/08/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
14/08/2017
Thứ ba
15/08/2017
Thứ tư
16/08/2017
Thứ năm
17/08/2017
Thứ sáu
18/08/2017
Thứ bảy
19/08/2017
Chủ nhật
20/08/2017

Tải lịch tuần