Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!

Hủy
Lịch làm việc hôm nay
  • {{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} : {{dt.NoiDung}}

    Địa điểm :{{dt.DiaDiem}}

 

Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn Tầng 1 Tòa nhà 15 tầng
  • phcth@qnu.edu.vn
  • (84-256) 3846156
  • www.phcth.qnu.edu.vn

Bản đồ chỉ đường